Báo động cảm biên hàng rào

1.990.000

Cảm biến hàng rào chống trộm điện tử, beam báo trộm hồng ngoại – thiết bị chống trộm ngoài trời hiệu quả